top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2000 W, Nhiệt độ: 350°C/550°C;  

Lượng khí thổi: 300/500L/min;  

Kèm theo 1 cây nạo/cào và 4 miệng vòi;

Đóng gói trong hộp màu. TL: 1kg

TB2006 - Máy Thổi Nhiệt

bottom of page