top of page

Chiều dài ống khí: 80mm,

Khớp nối kiểu Nhật Bản,

Đóng gói trong thẻ nhựa giấy

TAT3081-3 - Súng Thổi Khí

bottom of page