top of page

Dung tích bình: 0.75L;

Kích thước ống vòi: 215 mm;

Áp suất: 4 bar;

Đóng gới bằng hộp màu.

TL: 9.7kg

TAT20751 - Súng Châm Nhớt

bottom of page