top of page

Bộ xả khí phía trước;

Đậu vặn vuông: 1/2";

Kích thước bu loong: 1/2"(13mm);

Tốc độ không tải: 160 v/p;

Mô men quay tối đa: 50Ft -Lb(68N.M);

Đầu lọc khí:  1/4" ; Ống khí: 3/8";

Lượng khí tiêu thụ: 3cfm(85.5/min).

TL: 1.4kg

TAT10121 - Cần Siết 2 Chiều Dùng Khí Nén

bottom of page