top of page

Chất liệu thép Cr-V,

Size gồm:

3~6mm(1#),6~8mm(2#),

8~11mm(3#), 11~14mm(4#),

14~18mm(5#), Độ cứng:48~52HRC,  

Nâng cấp từ TACSE0051 với chất lượng tốt hơn.

TACSE0056 - Bộ 5 Mũi Ven Răng

bottom of page