top of page

Size:400X30X3.0mm

Chất liệu: toàn bộ từ W18

Đóng gói 3 lưỡi trong ống nhựa

TAC624004 - Hộp Lưỡi Dao Bào W18 (Loại Toàn Bộ)

bottom of page