top of page

Khả năng khoan: 1.5-13mm,

Đầu khoan 80mm,

Đóng gói trong hộp màu (50/T)

TAC451302W - Đầu Khoan Không Răng 1.5-13mm

bottom of page