top of page

Khả năng khoan: 1.0-10mm,

Đầu khoan 60mm,

Đóng gói trong hộp màu

(25/T)

TAC451001 - Đầu Khoan Có Răng 1.0-10mm

bottom of page