top of page

12mm, Độ khoan sâu: 30mm,

Chất liệu: HSS M2,kèm theo 1 ti gài  φ6.34*77mm, đóng gói trong vĩ nhựa giấy

TAC410122 - Mũi Khoan Từ M2 12mm

bottom of page