16 x 260mm

TAC311603 - Mũi Khoan Bê Tông Đuôi Gài 16 x 260