top of page

Đường kính: 8mm

3 cái/bộ,

Đuôi lục giác 1/4'',

Chiều dài:65mm,

Chất liệu: 50BV30, có từ tính mạnh

TAC270831 - Bộ Mũi Bắn Tôn

bottom of page