top of page

Kích thước lưỡi cưa: 305mm (12'') x 120 răng, lỗ cốt: 30mm,

Kèm theo lông đền: 16mm & 25.4mm,

Phù hợp sử dụng cho máy cắt nhôm Total model.: TS42163051. 10/T

TAC2339212 - Lưỡi Cưa NHÔM TCT 305mm - 120 răng

bottom of page