top of page

Size: 400mm(15 3/4") 120T, lỗ cốt:30mm
Long đền:25.4mm. Đóng gói trong họp màu - 5/T

TAC23117212T - Lưỡi Cưa TCT 400mm - 120 răng

bottom of page