top of page

Kích thước: 180(7")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm (40/T)

TAC2131803 - Đĩa Cắt Gạch Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (7")

bottom of page