top of page

Size:180mm X 22.2mm. Độ rộng hợp kim: 8mm
Độ dày lưỡi: 1.2 mm, có phần gồ lên
Dùng để cắt ngói, gốm, đá, gạch, đá cẩm thạch,

Không cắt được gạch men (kính nano), đóng gói trong vĩ nhựa

TAC2131801HT - Đĩa Cắt Siêu Mỏng 180mm

bottom of page