top of page

Size: 125mm X 22.2mm. Độ rộng hợp kim: 8mm
Độ dày lưỡi: 0.8 mm, có phần gồ lên
Dùng để cắt ngói, gốm, đá, gạch, đá cẩm thạch,

Không cắt được gạch men (kính nano),

Đóng gói trong vĩ nhựa

TAC2131251HT - Đĩa Cắt Siêu Mỏng 125mm

bottom of page