top of page

Kích thước: 115(4-1/2")X22mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm (100/T)

TAC2131153 - Đĩa Cắt Gạch Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (4-1/2")

bottom of page