top of page

Size: 105(4")X20mm. Độ rộng hợp kim: 10mm
Độ dày lưỡi: 1.0mm, không gồ lên
Dùng để cắt ngói, gốm, đá, gạch, đá cẩm thạch,

Không cắt được gạch men (kính nano),

Đóng gói trong vĩ nhựa

TAC2131051HT - Đĩa Cắt Siêu Mỏng 105mm

bottom of page