top of page

Kích thước đĩa: 125(5")X22mm,

Độ rộng hợp kim: 7.5mm, đóng gói trong họp giấy

TAC2111253 - Đĩa Cắt Gạch KHÔ Có Phủ Hợp Kim Nhân Tạo (5")

bottom of page