top of page

PH2+PH2,110mm,10 cái/bộ,

Thép công nghiệp S2, 2 đầu mũi vít, tua vít xoắn,  

Đóng gói trong họp nhựa - 100 bộ/T

TAC16PH253IM - Mũi Siết Vít Hai Đầu

bottom of page