top of page

Size: PH2,

Hai mũi nhọn, 65mm - 10 cái/bộ

TAC16PH233 - Mũi Bắt Vít Vĩ Nhựa

bottom of page