top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 800 W;  

phù hợp với socket nhiệt: 16-63mm,  

Điều chỉnh nhiệt: 0-300°C,

kèm 1 bộ socket nhiệt gồm: 16, 20, 25, 32mm,

đóng gói trong hộp thiết. TL: 2.78 kg

PTWT8001 - Máy hàn ống nhựa

bottom of page