top of page

Chiều dài cắt tối đa: 600 mm,

Độ dày cắt tối đa: 12 mm,

Kích thước bàn cắt:  815 x 195 cm,

Độ dày của bàn căt: 2mm,

Kích thước lưỡi cắt: 16x6x3mm,

Đường kính thanh trượt: 19mm, kèm theo 2 đồng tiền cắt gạch.

Đa chức năng cắt: cắt đường chéo và cắt đường thẳng- 4/T. TL: 5.5 kg

HTC04600 - Bàn cắt gạch đẩy tay

bottom of page