Chiều dài cắt tối đa: 600 mm,

Độ dày cắt tối đa: 12 mm,

Kích thước bàn cắt:  815 x 195 cm,

Độ dày của bàn căt: 2mm,

Kích thước lưỡi cắt: 16x6x3mm,

Đ