Chất liệu nón: PP, vật liệu lót: bằng nhựa, màu trắng,

điều chỉnh độ chật rộng  bằng nút khóa.- 20/T

HSH09 - Nón bảo hộ (trắng)