top of page

Chất liệu: 100% PP,  Kích thước kính hàn: 108*50*3mm. 20/T

 

HHWM102 - Mặt nạ hàn

bottom of page