top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2000 W,

Nhiệt độ: 380°C/570°C;

 Lượng khí thổi: 300/500L/min;  

kèm theo 1 cây nạo/cào và 4 miệng vòi;

đóng gói trong hộp màu. TL: 1kg

HG200028 - Máy thổi nhiệt

bottom of page