top of page

Kích thước đế xoay: 6 inch,

Trọng lượng: 11.2 kg,

lực kẹp tối đa: 1600 KGS - 1/T

HBV086 -Ê tô kẹp

bottom of page