top of page

Đường kính mũi: 8.0mm,

tổng chiều dài mũi: 117mm,

chiều dài sử dụng: 75mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1110801 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page