top of page

Đường kính mũi: 12.0mm,

5 mũi/ túi poly,

tổng chiều dài mũi: 151mm,

chiều dài sử dụng: 101mm,

đóng gói trong túi poly

DBT1101203 - Mũi khoan kim loại HSS

bottom of page