top of page

Điện thế pin: 20V,

Tốc độ không tải: 0-3200/min,

Khả năng cắt kim loại: 8mm - cắt gỗ: 115mm,

Kèm theo 2 lưỡi cưa lọng,

(không kèm theo pin và sạc).

Đóng gói trong họp màu

CRSLI1151 - Máy cưa kiếm dùng pin Lithium 20V

bottom of page