top of page

Điện thế pin: 20V, 

Tốc độ không tải: 10000/min,

Đĩa chà: 125mm, kèm theo 5 miếng chà nhám,

(không kèm theo pin và sạc).

Đóng gói trong họp màu.

CROSLI2001 - Máy chà nhám tròn dùng pin Lithium 20V

bottom of page