Điện thế pin :20V
Tốc độ không tải: 0-900rpm
Mức độ tác động: 0-5100bpm< lực tác động đơn: 1.5J
Khả năng khoan b