top of page

Đầu vặn vuông: 19mm(3/4");

Tốc độ không tải: 7000 v/p; 1355Nm(1000ft),

Cơ chế búa đôi;

Đầu lọc khí: 1/4" ;

Ống khí: 3/8";  

Lượng khí tiêu thụ: 269l/min(9.5cfm);

Áp suất khí:6.2bar(90psi);

Chiều dài: 208mm(8.2");

Đầu lọc khí: 3/8'';

Ống khí: 1/2'';  

Đóng gói trong hộp màu. TL: 3.4 kg

 

AIW341301 - Dụng cụ vặn buloong dùng khí nén

bottom of page