top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 800W,

Tốc độ không tải: 0-15000rpm;

lượng thổi tối đa: 0-4.5m³/min,

tốc độ thay đổi,

kèm theo 1 túi chứa bụi,1

ống và 2 vòi hút bụi ,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 2.75 kg

AB8008 - Máy thổi bụi

bottom of page