top of page

Điện thế:  220-240V~50/60Hz
Áp suất khởi động: 1.5bar,

áp suất tối đa cho phép: 10 bar,

Đường kính ống: 1"x1",

Dòng điện liên tục tối đa: 10A,

mức độ bảo vệ: IP65,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 1.4 kg

WAPS001 - Rờ le tự động bơm nước bằng áp suất

bottom of page