top of page

Điện thế:  220-240V~50Hz
Áp suất khởi động: 1.5bar,

Áp suất tối đa cho phép: 10 bar,

Dòng điện liên tục tối đa: 10A,  vít nối: đầu vào G1 (+) & đầu ra G1 (-),

Đóng gói trong hộp màu. TL: 0.9kg

TWPS102 - Máy Rờ Le Bơm Nước Tự Động Bằng Áp Suất

bottom of page