top of page

Dòng điện định mức: 800A
Thích hợp cho hàn dưới 630A
Đóng gói bằng thùng carton - 30/T

TWAH8006 - Kềm Hàn 800A

bottom of page