top of page

Dòng điện định mức: 500A
Thích hợp cho máy hàn TOTAL dưới 500A
Đóng gói bằng thùng carton - 30/T

TWAH5006 - Kềm Hàn 500A

bottom of page