top of page

Điện thế: 380-400;

Tần số: 50-60 Hz, 3 pha;  

Điện thế không tải: 70 V;

Điện áp ra: 20-400A; Điện áp ra tối đa: 400A;

Hiệu suất: 60%;

Kích thước que hàn: 1.6 -6.0 mm;

Không có phụ kiện kèm theo, 

TL: 22.3kg

TW24005 - Máy Hàn Điện Tử

bottom of page