top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 220W, khả năng bơm:  20-30g/min,

Đường kính keo dính:12.2mm,

Thời gian làm nóng trước: 3-5minutes.

Kèm theo công tắc,  

Bao gồm 2 ống keo dính 11.2mm,

TL: 0.7kg

TT301111 - SÚNG BƠM KEO

bottom of page