top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 100W, khả năng bơm: 13-18g/min ,

Đường kính keo dính:12.2mm,

Lý tưởng cho việc đính kèm chất kết dính, tạo mô hình, sửa chữa, niêm phong và nối,  

Bao gồm 2 ống keo dính 11.2mm,

Được đóng gói trong vĩ giấy và nhựa trong.

TL: 0.9kg

TT101116 - SÚNG BƠM KEO

bottom of page