top of page

Kích thước thanh trượt: 1/2"*10"(254mm)
Chất liệu: 50BV30, chịu  được nhiệt,  mạ crom,

Đóng gói bằng nhãn giấy

TSTB12101 - Thanh Trượt T

bottom of page