top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 950W,

Tốc độ không tải: 11000rpm;

Đường kính lưỡi: 100mm,

Kèm theo 15 miếng ghép,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 3.6kg

TS70906 - MÁY GHÉP MỘNG

bottom of page