top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 1100W, tốc độ không tải: 2950rpm,

Kích thước bàn cắt: 1060×510mm,

Khả năng cắt sâu: 62mm(90°) 48mm(45°),

Độ rộng cắt tối đa: 920mm, kích thước bàn cắt: 250x25.4x2.2mm,

Đóng gói trong thùng carton. TL: 65kg

TS6112501 - Máy Cắt Gạch Bàn

bottom of page