top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 800W, tốc độ không tải: 2950/min,

Kích thước bàn cắt: 890x394mm,

Khả năng cắt sâu 36mm@90° & 29mm@45°, cắt xẻ: 620mm,

Kích thước lưỡi cắt::φ200xφ25.4x2,4mm,

Đóng gói trong thùng carton TL: 27.3kg

TS6082001 - Máy Cắt Gạch Bàn

bottom of page