top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 1400 W, Tốc độ không tải: 1100 v/p;

Đường kính lưỡi cắt: 110 mm x 20 mm;  

Khả năng cắt tối đa: 34 mm;

Đóng gói trong hộp màu. TL: 3.5kg

TS3141102 - Máy Cắt Đá

bottom of page