top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 800 W,

Tốc độ không tải: 800-3000 v/p;

Khả năng cắt: 100 mm (gỗ) - 8 mm (sắt thép);

Đóng gói trong hộp màu. TL: 3.4kg

TS2081006 - Máy Cưa Lọng

bottom of page