top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 650 W,

Tốc độ không tải: 800-2800 v/p;

Khả năng cắt: 65 mm (gỗ) - 8 mm (sắt thép);

4 chức năng lắc/nhịp, kèm theo 5 lưỡi cưa và 1 bộ than, đóng gói trong hộp màu

TS206806 - Máy Cưa Lọng

bottom of page