top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2200 W, Tốc độ không tải: 3800 v/p;

Khả năng cưa sâu 65mm ở gốc 45 độ - 80mm ở gốc 90 độ,

Đường kính lưỡi cắt: 235mm, điều chỉnh độ sâu và góc cắt,

Kèm theo 1 lưỡi cưa 60 răng,

Đóng gói trong hộp màu

TS1222356 - Máy Cưa Đĩa Tròn

bottom of page