top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 750 W,

Tốc độ không tải: 900-3300 rpm;

Tốc độ thay đổi Khả năng cắt sâu: 115 mm (gỗ) - 8 mm (sắt thép) -12 mm (nhôm);

Kèm theo 1 1ưỡi cưa kim loại , lưỡi cưa gỗ . TL: 2.8kg. 

TS100806 - Máy Cưa Kiếm

bottom of page